دفاع مقدس | الزهراء - Part 5


دفاع مقدس

راحت باشید، هفته دفاع مقدس گذشت!!!

راحت باشید، هفته دفاع مقدس گذشت!!!

هفته دفاع مقدس مثل همیشه آمد و مثل همیشه رفت … فضای کشور کمی عوض شد. شهرها و محله‌ها کمی…

شهید حاج ابوالقاسم زمانی

شهید حاج ابوالقاسم زمانی

برادر جانباز حاج ابوالقاسم زمانی به همرزمان شهیدش پیوست. اطلاعیه ای از طرف هیئت امناء و کانون فرهنگی الزهراء(س) و…

برکات زیارت شهدا

برکات زیارت شهدا

برای گفتن این حرف راه دوری  نمی رویم . از همین جمعه شروع می کنیم ، همین جمعه که کوه می…