مشاوره | الزهراء


مشاوره

عشق چیست؟

عشق چیست؟

عشق یک احساس ارزشمندوزیباست.احساسی که اگردارای 4رکن اساسی خودباشد،می تواندیک رابطه عاشقانه مستحکم بسازد.

رسوایی عشق…

رسوایی عشق…

حالا که رفته، حالا که نیست ،حالا که بهم زده، حالا که خانواده نخواستنددامادشان بشود،من ماندم ورسوایی عشق ویک عمرپشیمانی.

عشق حبابی…

عشق حبابی…

دلم برایش تنگ شده،دوری اش برایم سخته،نمی توانم فکرکنم که اگرازدستش بدهم چی میشه.از دوریش می میرم و…

مدیریتش کن!!!

مدیریتش کن!!!

سلام؛ دارد اپیدمی می‌شود. تقریباً آنقدر زیاد شده که دیگر از هر ده نفر هفت هشت نفر عاشق شده‌اند. یا…

فاصله ها را بشكنيد

فاصله ها را بشكنيد

چندسالتان است ؟ 18 ، 20 ، 25 سال يا بيشتر؟ باشد ! هرچقدر بزرگ شده باشيد، بهتر. به من…