نماز | الزهراء


نماز

واجب……فضیلت

واجب……فضیلت

حاج آقا قرائتی: در حال حاضر درس خواندن و لیسانس گرفتن كه یك فضیلت است بر ضرورت ازدواج پیشی گرفته…

چرا در نماز حواس پرت هستیم ؟

چرا در نماز حواس پرت هستیم ؟

در زندگی دنیا، اوج محبت و علاقه و دلدادگی یک شخص نسبت به دیگری را، در محبت مادر، نسبت به…

نمازی که برگشت می خورد !

نمازی که برگشت می خورد !

بعضی از نمازها نیمی از آن پذیرفته می‌شود، بعضی، یك سوم آن، برخی یك چهارم و بعضی یك پنجم تا…

چرا با نماز ، رشد معنوی پیدا نمی‌کنیم ؟

چرا با نماز ، رشد معنوی پیدا نمی‌کنیم ؟

اگر کسی از دید حداکثری و با هدف کشف حجاب‌ها و رفع موانع به عبادت بنگرد، عاشق آن می‌شود. چون…

آثار بی توجهی به نماز

آثار بی توجهی به نماز

كسانی كه به نماز به عنوان تكلیف و خواست الهی بی توجهی كنند و آن را كوچك بشمارند خداوند نیز…