فرهنگ، مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي از ديدگاه رهبري | الزهراء


فرهنگ، مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي از ديدگاه رهبري

تاریخ ارسال : ۳۱ مرداد, ۱۳۹۰ | بازدید : 3,602 | طبقه بندی : فرهنگ و هنر

 

فرهنگ، مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي از ديدگاه مقام معظم رهبري

فرهنگ، مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي از ديدگاه مقام معظم رهبري

مقام معظم رهبري طرح “مهندسي فرهنگي” را نخستين بار در سال 1381 براي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح كردند. 1

در چند سال اخير ايشان در ديدارهاي سالانه با اعضاي اين شورا، هندسه فرهنگي كشور را مورد تا كيد قرار داده اند . شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف شده است با تعيين ساختاري مناسب ضمن فراهم كردن زمينه اجراي طرح مهندسي فرهنگي، ارزيابي مستمري از روند انجام طرح مهندسي فرهنگي به عمل آورد.

در بين سال هاي 1384 1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي گام هاي اوليه (برگزاري همايش ملي مهندسي فرهنگي ) 87 ، سياست هاي برنامه پنجم توسعه /10/ را براي تهية نقشة مهندسي فرهنگي برداشت. مقام معظم رهبري در تاريخ 21 كشور را به رئيس جمهور ابلاغ كردند. در اين سياستها، امور فرهنگي در صدر سياستهاي كلي قرار داشت. اين مطلب نشانگر آنست كه گفتمان فرهنگ نزد ايشان، برترين گفتمان تلقي شده است. معظم له خواستار تكميل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى كشور و تهيه پيوست فرهنگى براى طرح هاى مهم در بند اول سياستهاي فرهنگي شده اند.

 

در بند “طرح مهندسي فرهنگي كشور” ( سياستهاي امور فرهنگي)، معظم له تكميل و وارد م رحله اجرا شدن اين طرح و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح هاي مهم در كشور را مورد تاكيد قرار دادند.

 

از آنجاكه جامعه ما در دوران گذار تغيير و تحولات زيادي را تجربه مي كند و برآيند اين تحولات تغيير در ارزش ها، رفتارها و به طور كلي فرهنگ را در پي خواهد داشت. از سويي بسياري تغييرات در حوزه فرهنگ مطلوب نيست و از سوي ديگر اقدامات جزئي در حوزه فرهنگ محكوم به شكست است. ملاحظه فرهنگ در سطح ملي و در همه حوزه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ضرورت مهندسي فرهنگي را بيش از گذشته نمايان ساخته است.

 

نماي فرهنگ، مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي از ديدگاه مقام معظم رهبري :

 

1 ) فرهنگ و اقسام آن :

 

– فرهنگ، اساس هويت جامعه است. فرهنگ اعم از مظاهر فرهنگي مانند زبان و

خط و امثال اينها و آنچه باطن و اصل تشكيل دهنده پيكره فرهنگ ملي است مثل :

عقايد، آداب اجتماعي، مواريث ملي، خصلت هاي بومي و قومي اينها اركان و مصالح

تشكيل دهنده فرهنگ يك ملت است.

جامعه، ضمن تاثيرگذاري بر تمامي امور جامعه، خود « مثابه روح » – فرهنگ به

ممكن است تحت تاثير همين امور قرار گيرد.

– فرهنگ امري ثابت و تغييرناپذير نيست.

– فرهنگ، بر تمامي ابعاد جامعه تاثير مستقيم دارد. كليه فعاليت هاي اجتماعي از

برنامهريزيهاي كلي و سياستهاي كلان كشور گرفته تا امور جزئيتر جامعه ، بطور

كامل در ارتباط مستقيم با امور فرهنگي قرار دارند.

– فرهنگ، سازنده ذهنيت يكايك افراد و تعيين كنندة رفتار عمومي است.

– فرهنگ، همواره بايد تحت نظارت و حمايت قرار داشته باشد. فرهنگ كشور به يك

نظم، جهت گيري، جهت يابي و انسجام بخش هاي دولتي و غيردولتي در باب فرهنگ

احتياج دارد.

– انواع فرهنگ عبارتند از: فرهنگ ملي، فرهنگ عمومي، فرهنگ تخصصي، فرهنگ

سازماني.

 

2) مهندسي فرهنگ :

 

– مهندسي فرهنگ اين است كه با رويكرد سيستمي اجزاء فرهنگ اعم از فرهنگ

ملي، فرهنگ عمومي، فرهنگ تخصصي، فرهنگ سازماني، در مجموعة فرهنگ

جانمايي شده و روابط آنها بخوبي تنظيم شود.

 

3) مهندسي فرهنگي :

 

– مهندسي فرهنگي در تمامي حوزهها بايد صورت بگيرد. اما براي انجام اين مهم،

ابتدا بايد مقوله فرهنگ در جامعه مهندسي شود.

– مهندسي فرهنگي كشور، به دنبال هماهنگي و انسجام بخشي به دستگاه هاي

فرهنگي، اقتصادي و سياسي كشور در جهت فرهنگ و ارزش هاي اسلامي است.

 

4) برنامه ريزي فرهنگي (حق وتكليف) :

 

– دولت و مجموعة حكومت، نظارت و سياستگذاري در عرصه فرهنگ را به عهده دارد. دخالت

در امور فرهنگي از وظايف دولت است. اما كنترل فرهنگ به صورت كامل نه ممكن است و نه

جايز. اصلاً رشد فرهنگي با ابتكار و آزادگي و آزادي و ميدان دادن به اراده هاست . در اين

ترديدي نيست. منتها هواي كار را بايد داش ت. عده اي طرفدار رها كردن ، بي اعتنايي و

بي نظارتي در امر فرهنگ هستند. اين تفكر، تفكر درستي نيست و تفريطي است . در مقابل،

تفكر افراطي گري وجود دارد كه آن سختگيري خشن و نظارت كنترل آميز بسيار دقيق است.

اين تفكر هم به همان اندازه غلط است. نه مي شود فرهنگ را در جامعه رها كرد كه هر چه

پيش آمد، پيش بيايد نه مي شود آن طور سختگيري هاي غلطي را كه نه ممكن است و نه

مفيد، الگو قرار داد. برنامه ريزي فرهنگي، حق مردم بر دولت است.

 

5) مسئولان طرح مهندسي فرهنگي :

 

– نخبگان حوزه، دانشگاه و كساني كه سابقه كار فرهنگي دارند و به طور خاص شوراي عالي

انقلاب فرهنگي مسئول طرح مذكور هستند. همكاري كميسيون فرهنگي مجلس، حوزه ها،

مراجع، وزارت فرهنگ و ارشاد و رسانه ها براي به سامان رساندن و عملياتي كردن اين طرح

ضروري است.

 

 

 

پانويس : —————————————————-

 

1 . شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به دستور امام خميني(ره) در خصوص تحول در سيستم آموزشي كشور، تأسيس شد . طي سال هاي 1377 تا 1381 مقام معظم رهبري در موضوعات فرهنگ، ساختن فرهنگ، نظام فرهنگي، مديريت فرهنگ و مهندسي فرهنگي مفاهيمي مطرح و تاكيد كردند اين مفاهيم بايد عملياتي شود ت ا نياز كشور را در برابر هجمه دشمن برآورده سازد. معظم له در بيانات خود تهاجم فرهنگي، شبيخون فرهنگي و ناتوي فرهنگي دشمن را در ابعاد وسيع و جبهه متح د جهاني آن تشريح كردند و هشدار دادند بلوك شرق و غرب كه منافع خود را در خطر مي بينند خواهان وسعت پيدا نكردن فرهنگ م ا هستند . در مقابل اين دشمن متحد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظيفهاي وسيعتر و فراتر از حوزه علم، يعني حوزه فرهنگ را به عهده گرفت

 

————————————————————-

 

منبع : r.iribnews.ir

ارسال توسط : خادم الزهراء(س)

نظر مخاطبان:


id="respond">نظر شما:
1- گزینه های ستاره دار الزامی می باشند.
2- ایمیل شما نمایش داده نمی شود.
3- لطفا جهت دریافت پاسخ نظر خود حتما ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمائید.
نام *
ایمیل *
سایت


+ 7 = یازده