خونخواهي امام حسين (ع) توسط حضرت مهدي(عج) | الزهراء


 

خونخواهي ، طلب خون کسي را کردن و به تعبيري انتقام خوني است . امام حسين (ع) انسان ممتازي است که مظلوم کشته شده و تاکنون انتقام خون به ناحق ريخته وي گرفته نشده است . خداوند ، حضرت مهدي (عج) را که از فرزندان آن حضرت و وارث خون آن شهيد مظلوم است ، خونخواه حضرتش قرار داده و به وي قدرت و سلطنت عطا فرموده ، و او را «منصور» نام نهاده ، تا هنگامي که امر ظهور از طرف پروردگار امضاء شود ، با قوت و قدرت و تائيد خداوند قيام کند و همه جباران و ستمگران را طعمه شمشير سازد.

 

 index

در قرآن آمده است : « و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل انه کان منصورا » و آن کس که مظلوم کشته شده ، ما به ولي او حکومت داديم که در کشتن اسراف و زياده روي نکند ، که او از جانب ما منصور و مورد حمايت است. در « ينابيع الموده » در تفسير اين آيه مبارکه آمده است که اين آيه در باره امام حسين (ع) و حضرت مهدي (عج) نازل شده است . از امام محمد باقر (ع) روايت است که آن حضرت فرمود : حسين (ع) مظلوم کشته شد و ما اولياء و وارث خون او هستيم ، و قائم ما خون خواهي حسين (ع) خواهد کرد . پس هر کس که به کشتن آن حضرت راضي بوده است به قتل مي رساند تا آنجا که خواهند گفت : او در کشتار اسراف مي کند.

و نقل شده است که آن حضرت فرمود : منظور از « و من قتل مظلوماً » حسين بن علي (ع) است که مظلوم کشته شد …. و سپس فرمود : واما منظور از اسراف در کشتار ، اين است که اشخاص ديگري غير از قاتل اصلي او کشته شود . و اما مقصود از « انه کان منصورا » اين است که حضرت قائم ، که ولي حقيقي حسين (ع) و مردي از دودمان رسول خدا (ص) است ، از دنيا نمي رود تا اينکه به پيروزي کامل برسد .

مردي از تفسير آن آيه شريفه ( سوره اسراء آيه 33 ) از امام صادق (ع) سئوال کرد . حضرت فرمود : « منصور ، قائم آل محمد است که ولي خون حسين (ع) است و چون ظهور نمايد ، اقدام به خون خواهي حسين کند و دشمنا ن را بکشد و اگر همه اهل زمين را به قتل برساند اسراف نکرده است . و معناي « فلا يسرف في القتل » اين است که او هرگز به کاري که اسراف محسوب شود دست نمي آلايد . سپس فرمود : به خدا سوگند که حضرت قائم ، بازماندگان و ذراري کشندگان حضرت حسين (ع) را به واسطه کردار پدران و اجدادشان خواهد کشت .

در کتاب « عيون الاخبار » از عبدالسلام بن صالح هروي روايت کرده است که گفت : به امام رضا (ع) عرض کردم که نظرتان در باره اين حديث که از امام صادق (ع) روايت شده است ، چه مي باشد ؟ حضرت فرمود : « درست است » گفتم : پس معناي اين آيه که مي فرمايد « و لا تزر وازره اخري » ( هيچ کس بار گناه ديگري را به دوش نخواهد کشيد ) چه مي شود ؟ فرمود « خداوند در تمام گفتارهايش راست و درست فرموده است ، لکن فرزندان قاتلان حسين (ع) کساني هستند که از کردار پدرانشان راضي هستند و به آن افتخار مي کنند و هر کس که از کاري راضي باشد ، مثل آن است که آن را انجام داده است ، و اگر کسي در شرق عالم کشته شود و ديگري در غرب عالم ، به اين قتل راضي و خشنود باشد ، نزد خداي تعالي با قاتل شريک خواهد بود . از اين رو حضرت قائم(عج) آنها را به قتل مي رساند .)

يا لثارات الحسين  شعار ياران مهدي(عج)

نداي خونخواهي امام حسين (ع) است . اين جمله ، شعار ياوران حسين (ع) و شعار فرشتگاني است که کنار قبر او تا ظهور امام زمان (عج) مي مانند . نيز شعار حضرت مهدي است ؛ هنگامي قيام براي انتقام خون شهداي کربلا . در قيام مختار هم اين شعار مطرح بود .

زيارت ناحيه مقدسه ، خونگريه و سوگنامه نامه حضرت مهدي (عج) در مصائب امام حسين(ع)

زيارت ناحيه مقدسه خونگريه و سوگنامه حضرت مهدي (عج) و مرثيه بلند آن بزرگوار بر مصائب و رنج هاي جدش ابا عبدالله الحسين (ع) در عاشورا است . اين زيارت ترسيم و توصيف لحظه هاي شهادت امام حسين (ع) ، غربت و مظلوميت اهل بيت (ع) ، معتبرترين ، مستند ترين و بلندترين روضه ائي است که از زبان معصوم منتقم و خونخواه سيد الشهداء به ما رسيده است.

اين مرثيه از زبان کسي است که صحنه ها و لحظه هاي عاشورا ، هر روز مقابل نگاه اوست و او از پس پرده هاي اشک ، حنجره اي عطش زده در آزمندي خنجر قساوت و خيمه هائي در آستانه آتش و شيون را نظاره مي کند . زيارت ناحيه مقدسه ، گزارش عاشورا است گزارشي که در آن دقائق و صحنه هاي جزئي نيز توصيف شده است

زيارت عاشورا و ياد حضرت مهدي (عج)

زيارت عاشورا که از سوي امام محمد باقر عليه السلام به شيعيان و شيفتگان تعليم داده شده، مضامين والايي دارد. و در دو قسمت از آن ، از خونخواهي حسين (ع) در رکاب حضرت مهدي (عج) خبر مي دهد « ان يرزقني طلب ثارک مع امام منصور من اهل بيت محمد (ص) » و « ان يرزقني طلب ثاري امام هدي ظاهر ناطق بالحق منکم » مقصود از امام منصور، حضرت ولي عصر(عج) است. علت نامگذاري حضرت به منصور اين است که ايشان در طلب خون جدشان ياري مي شود. امام باقر عليه السلام در شرح آيه شريفه، «و من قُتل مظلوما» فرمودند: «مهدي(عج) منصور ناميده شد، همان طور که احمد به محمد صلي الله عليه و آله و عيسي به مسيح عليه السلام نام گذاري شده است.

مرحوم محدث نوري حکايت سيد رشتي را چنين نقل مي کند که حضرت مهدي (عج) به سيد دستور خواندن نافله ، زيارت جامعه و زيارت عاشورا را مي دهد و پس از آن مي فرمايد : شما چرا نافله نمي خوانيد ؟ نافله ، نافله، نافله ! شما چرا عاشورا نمي خوانيد ؟ عاشورا ، عاشورا، عاشورا ! شما چرا جامعه نمي خوانيد ؟ جامعه ، جامعه ، جامعه !

گريه و سرخي آسمان در روز عاشورا و هنگام ظهور حضرت مهدي

پديدار شدن سرخي در آسمان و گسترش آن در آفاق آسمان از نشانه هاي ظهور حضرت مهدي ياد شده است  و اين از آثار و نشانه هاي خشم خدا بر زمينيان است که نظير آن در روز عاشورا پس از شهادت امام حسين (ع) پديدار شد . « ابوالعلاء » در اين مورد مي گويد : بر افق آسمان ، دو شاهد از خون مقدس علي (ع) و فرزندش موجود است . در روايتي آمده است : قائم قيام نمي کند ، جز هنگامي که چشم دنيا در آورده شود و سرخي آسمان پديد آيد که آنها اشکهاي خونبار حاملان عرش است که براي مردم زمين از چشم آسمان مي بارد .

زراره از حضرت صادق (ع) روايت مي کند : آن حضرت فرمود : آسمان بر حسين (ع) چهل روز خون گريست و زمين چهل روز گريه کردتا اينکه سياه و تاريک شد و خورشيد چهل روز گريست و سرخ گشت و فرشتگان چهل روز گريستند و ….

شيخ ابوالقاسم جعفر بن قولويه به استناد از ابي عبدالله (ع) روايت کرده که : هشام بن عبدالملک از خلفاي بني اميه سوي پدر من (امام محمد باقر ع ) فرستاد و او را به شام برد و از ايشان سئوال کرد که آن شبي که حضرت علي (ع) کشته شد مردمي که در آن شهر نبودند چگونه آگاه شدند بر قتل وي و به چه نشان دانستند ؟ ( بلاد دور از کوفه پيش از آنکه چاپار و پيک بتواند خبر رساند ) امام محمد باقر (ع) فرمود : چون آن شب که امير المومنين حضرت علي (ع) شهيد شد هيچ سنگ از زمين برنداشتند مگر زير آن خون تازه بود و آن شب که حسين بن علي (ع) شهيد شد همان علامت پديدار گشت .

شيخ ابوالقاسم جعفر بن قولويه قمي از زهروي روايت کرده است که : چون حسين بن علي (ع) کشته شد سنگي در بيت المقدس نماند مگر زير آن خون سرخ تازه يافتند .

خاک سپاري حضرت مهدي (عج) توسط امام حسين (ع) با هفت تکبير

امام صادق (ع) مي فرمايند : « چون معرفت و ايمان حضرت مهدي (عج) در دلهاي مردم استقرار يافت مرگ حضرت حجت (عج) فرا مي رسد . پس حضرت امام حسين (ع) متولي غسل و کفن و حنوط و دفن ايشان خواهد شد و هرگز غير از وصي ، وصي را تجهيز و آماده خاک سپاري نمي کند »

با هفت تکبير بر جنازه حضرت علي (ع) نماز خواندند ، و و اين عمل پس از ايشان ، فقط بر جنازه حضرت مهدي (عج) جايز است  امير المومنين (ع) بر امام حسن (ع) وصيت کرد که « پس ازکفن و حنوط و بردن تا موضع قبر شريف ، بر من نماز کن و هفت تکبير بگو . بدان که اين عمل براي احدي غير از من ، حلال نيست ، مگر بر حضرت قائم (عج) که اسم او مهدي و از فرزندان برادر تو ، حسين است »)

عاشورا روز ظهور حضرت مهدي (عج)

امام باقر (ع) مي فرمايند : « گويا قائم را مي بينم که روز عاشورا ، روز شنبه ، بين رکن و مقام ايستاده و جبرائيل پيش روي او ندا مي کند»

امام صادق عليه السلام نيز فرمود: « قائم در شب بيست وسوم ماه رمضان به نامش ندا مي شود و در روز عاشورا، روزي که حسين بن علي در آن کشته شد، قيام خواهد کرد»

روز عاشورا و ياد کردن حضرت مهدي (عج)

امام باقر عليه السلام مي فرمايد: يکديگر را در روز عاشورا اين گونه تعزيت دهيد.

خداوند اجر ما و شما را در مصيبت حسين عليه السلام بزرگ گرداند و ما و شما را، از کساني قرار دهد که به همراه ولي اش، امام مهدي از آل محمد (ص)، طلب خون آن حضرت کرده، به خون خواهي او برخيزيم  .

روز عاشورا و عزاداري حضرت مهدي (عج) براي امام حسين (ع)

خود حضرت مهدي (ع) نيز در زنده نگه داشتن ياد عاشورا مي کوشد ، گواه آن داستان علامه بحر العلوم است که با آن کهولت سن و موقعيت علمي و اجتماعي ، در صف سينه زنان امام حسين (ع) با وضعيتي خاص ظاهر مي شود . و وقتي از او مي پرسند چرا چنين عزاداري مي کنيد ؟ مي فرمايد : با رسيدن به دسته سوگواران چشمم به امام عصر حضرت مهدي (عج) افتاد و ديدم آن حضرت با سر و پاي برهنه در ميان انبوه عزاداران ، در سوگ پدرش امام حسين (ع) با چشماني اشک بار به سر و سينه مي زند ؛ به همين جهت قرار از کفم رفت و چنين به سوگواري پرداختم .

نقش زنان در هر دو قيام امام حسين (ع) و حضرت مهدي (عج)

نقش زنان، در هيچ حرکتي از حرکت هاي اسلامي و شيعي – از صدر اسلام تاکنون – به اهميت و برجستگي نقش زن در قيام «عاشورا» نبوده است . «عاشورا» تنها صحنه اي است که در آن «زن » ، در متن قرارداد و نه حاشيه و نقش زن شيعي در آن، پررنگ و پرحضور است و شايد يکي از رمزهاي جاودانگي آن همين باشد . نقش «زينب » ، اين شيرزن دريا دل کربلا و همسر و دختران امام حسين عليه السلام – به عنوان پيام آوران واقعه عاشورا ، از جايگاه خاصي برخوردار است.

مرحوم حاج شيخ ملاسلطان علي تبريزي – که از جمله عابدان و زاهدان بود – در عالم رؤيا خدمت امام زمان عليه السلام رسيد و عرض کرد: آيا اين که فرموديد: «فلاندبنک صباحا و مساء و لابکين لک بدل الدموع دما» صحيح است؟ فرمود: آري، صحيح

عرض کردم: آن کدام مصيبت است که به جاي اشک، خون گريه مي کرديد؟ آيا مصيبت حضرت علي اکبر است؟ حضرت فرمود: اگر علي اکبر هم بود، در اين مصيبت خون مي گريست . – آيا مصيبت حضرت عباس است؟ – اگر عباس هم بود، در اين مصيبت خون مي گريست . – آيا مصيبت حضرت سيدالشهدا عليه السلام است؟ – اگر سيدالشهدا عليه السلام هم بود، در اين مصيبت خون مي گريست . – پس کدام مصيبت است؟ فرمودند : مصيبت اسيري زينب  به همين خاطر است که فرموده اند : کربلا در کربلا مي ماند اگر زينب نبود.

سازش ناپذيري امام حسين (ع) و حضرت مهدي (عج)

امام حسين عليه السلام در رد درخواست يزيد بر بيعت، با قاطعيت مي گويد: «مثلي لايبايع مثله »حضرت مهدي عليه السلام نيز با هيچ کس سر سازش ندارد . امام باقر و صادق عليهما السلام مي فرمايند: «ليس شانه الا السيف»، او فقط شمشير را مي شناسد» ، «يقتل اعداء الله حتي يرضي الله»،دشمنان خدا را مي کشد تا خدا راضي گردد.

طلب ياري امام حسين (ع) و حضرت مهدي (عج)

فرياد استنصار مهدي عليه السلام، نيز همواره بلند است . آيا کسي هست که مهدي آل محمد را ياري کند؟ آيا کسي هست عشق مرا در دل ها زنده کند؟ و انسان هاي بريده از مرا، با من پيوند زند؟

مي گويند با شنيدن فرياد «هل من ناصر حسيني » ، گهواره علي اصغر تکان خورد! آيا با شنيدن «هل من ناصر مهدوي » نيز، دلي هست که بلرزد و با امامش عهد و پيماني ببندد و به کمک او برخيزد؟ آن هم در اين عصر وانفسا؟

«او در روز ظهور خود به ديوار کعبه تکيه داده بانگ بر مي دارد: «اي مردم! ما از خداوند ياري مي جوييم . هر که مي خواهد ما را اجابت کند . . . از شما مي خواهم که به حق خدا و به حق رسول خدا و به حق خودم بر شما – که حق قرابت رسول الله (ص) مي باشد – ما را کمک کنيد و کساني را که به ما ظلم مي کنند، از ما بازداريد که ما را ترسانده و بر ما ظلم کرده اند . از شهر و فرزندانمان جدا کرده، بر ما ستم روا داشتند و شوريدند . اهل باطل حقمان را گرفته، بر ما افترا بستند خدا را درباره ما در نظر آوريد! ما را تنها نگذاشته، خوارمان نکنيد . ياريمان کنيد که خداوند شما را ياري مي کند» .

علاوه بر موارد مذکور در القاب « ثارالله » « وتر الموتور» و « طريد الشريد » هر دو شريکند.

با فضيلت ترين اعمال شب ولادت حضرت مهدي (عج) زيارت امام حسين (ع) مي باشد.

شب قدر که شب امام زمان (عج) مي باشد و ملائکه و روح بر او وارد مي شوند و تقدير و مقدرات يک سال را نزد ولي مطلق مي آورند يکي از اعمال آن زيارت امام حسين (ع) مي باشد.

يا رب الحسين ، بحق الحسين ، اشف صدر الحسين ، بظهور الحجه (عج)

ارسال توسط : شبنم

نظر مخاطبان:


  id="respond">نظر شما:
  1- گزینه های ستاره دار الزامی می باشند.
  2- ایمیل شما نمایش داده نمی شود.
  3- لطفا جهت دریافت پاسخ نظر خود حتما ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمائید.
  نام *
  ایمیل *
  سایت


  دو + = 5