انتظار | الزهراء


انتظار

حقیقت تلخ…بایدبه خودمون بیاییم…

حقیقت تلخ…بایدبه خودمون بیاییم…

مثل هرباربرای تونوشتم: دل من خون شد ازاین غم توکجایی؟وای کاش که این جمعه بیایی!

امروزجمعه است و….

امروزجمعه است و….

امروز جمعه است. کسي منتظر نيست؟

دانستنیهای مهدوی…

دانستنیهای مهدوی…

آیا میدانید که : یکی از دلایل وجود امام ، قاعده لطف خداست؟

باران انتظار…

باران انتظار…

هوالرفیق…. به امید ظهور گل نرگس… نمی دانم چرا چشمانم بی اختیار خیس می شوند می گویند حساسیت فصلی است…

روش فکری خود را تغییر دهید.

روش فکری خود را تغییر دهید.

  با یک جهش روحی و با یک تغییر فکری،تحول مهمی در خود ایجاد کنید و راه خود را از…

لحظه ای باامام عصر

لحظه ای باامام عصر

کاش می دانستم اکنون که واژه های زلال عشق را برایت حک می کنم کجایی؟ در حال عبور از کدامین…

اقداماتی برای منتظر واقعی شدن

اقداماتی برای منتظر واقعی شدن

دوری از گناهان کبیره و صغیره ایمان داشتن به اصول و فروع دین، انجام واجبات الهی و دوری از گناهان…