انجمن تخصصی عفاف و حجاب | الزهراء


انجمن تخصصی عفاف و حجاب

گریه …

گریه …

مادرم زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن، زمان تشیع و تدفینم گریه نکن، زمان خواندن وصیت نامه ام گریه نکن؛ فقط زمانی گریه کن که …

شهيد رجايي و حجاب

شهيد رجايي و حجاب

در این پست گلچین جملات و نکته های رئیس جمهور شهید دکتر محمد علی رجایی در مورد حجاب را برای…

افتتاح انجمن های گفتگوی تخصصی حجاب

افتتاح انجمن های گفتگوی تخصصی حجاب

اتفاق جدید در سایت الزهراء(س) راه اندازی انجمن های تخصصی حجاب و عفاف است این انجمن که خود قسمتی از…