بی حجابی | الزهراء


بی حجابی

وقتی بی‌حجابی‌ مدرن می شود!

وقتی بی‌حجابی‌ مدرن می شود!

این روزها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه ما مسئله حجاب است. حجابی که نیمی از اصالت آن در هجوم تجددگرایی و غرب‌زدگی از بین رفته و نیم دیگر هم در میان فلسفه‌بافی‌ها و تعاریف جدید، مدام رنگ عوض کرده و هر روز غریب‌تر و مهجورتر می‌شود. اما واقعاً حجاب چیست؟

توصیه به دختران فُکلی

توصیه به دختران فُکلی

به خانم می‌گوییم: فُكلت بیرون است، گناه است. تو بنده‌ خدا هستی، به شكرانه‌ اینكه خدا به تو نعمت داده، زیبا آفریده، این زیبایی را برای شوهرت بگذار. تو قیمتی هستی.

تروریسم بی‌حجابی در فضای مجازی

تروریسم بی‌حجابی در فضای مجازی

رفتار ما در محیط طبیعی، در محیط مجازی هم انعکاس پیدا کند و این طور نباشد که چون احساس نمی‌کنیم، ناظری در فضای مجازی وجود ندارد و نیز امکان شبهه در تصورات ذهنی دیگران نسبت به ما ایجاد نمی‌شود، پس بازتر و راحت‌تر حضور پیدا کنیم.

آتش بی حجابی و بی حیائی !

آتش بی حجابی و بی حیائی !

اين متن را تقديم مي كنم به شهداي عزيز و بزرگوارمان كه، در اكثر قريب به اتفاق وصيت نامه هاشان،…

تو خدا را داری …

تو خدا را داری …

تو خدا را داری … ، خدا دوستت دارد، باورکن … تو به اینها نگاه نکن ! …    

ریشه های بد حجابی و راه های مواجهه با آن

ریشه های بد حجابی و راه های مواجهه با آن

فرزندم زنان را در پرده ی حجاب نگاهشان دار تا نامحرمان را ننگرند زیرا که سخت گیری در پوشش عامل…