فواید صلوات | الزهراء


فواید صلوات

اهمیت فرستادن صلوات با عجل فرجهم

اهمیت فرستادن صلوات با عجل فرجهم

رایج شدن صلوات با «عجل فرجهم» در مجامع عمومی برآوردن خواسته امام عصر(عج) از شیعیان و لبیک به دعوت آن…