قرائتی | الزهراء


قرائتی

توصیه به دختران فُکلی

توصیه به دختران فُکلی

به خانم می‌گوییم: فُكلت بیرون است، گناه است. تو بنده‌ خدا هستی، به شكرانه‌ اینكه خدا به تو نعمت داده، زیبا آفریده، این زیبایی را برای شوهرت بگذار. تو قیمتی هستی.

اشک حاج آقا قرائتی

اشک حاج آقا قرائتی

بخشی از سخنان حجت الاسلام قرائتی در مشهد مقدس در جمع روحانیون که چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده…

نظر حجت‌الاسلام قرائتي درباره آرايش در خانواده

نظر حجت‌الاسلام قرائتي درباره آرايش در خانواده

حجت الاسلام قرائتی می گویداسلام آرایش دختران جوان در خانواده را حلال دانسته اما برخی از والدین با عقاید نادرست…