مادر شهید | الزهراء


مادر شهید

گریه …

گریه …

مادرم زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن، زمان تشیع و تدفینم گریه نکن، زمان خواندن وصیت نامه ام گریه نکن؛ فقط زمانی گریه کن که …

مادران آسمانی

مادران آسمانی

خدایــا تمام ام شهدایی را که از نعمت حضورشان محرومیم غریق رحمتت فرما
که کام فرزندانشان را با تربت کربلا برداشته بودند…