نامه | الزهراء


نامه

حقیقت تلخ…بایدبه خودمون بیاییم…

حقیقت تلخ…بایدبه خودمون بیاییم…

مثل هرباربرای تونوشتم: دل من خون شد ازاین غم توکجایی؟وای کاش که این جمعه بیایی!

آخرین نامه یک بسیجی شهید به همسرش

آخرین نامه یک بسیجی شهید به همسرش

مرضيه جان ، الان هم ساعت يازده است. يك حمله وسيع داريم ممكن است شهيد شوم و يا زخمي شايد هم سالم بودم و به اميد خدا مزدوران را به عقب مي رانيم.