نماز | الزهراء


نماز

همه کم گذاشتن‌های ما برای نماز

همه کم گذاشتن‌های ما برای نماز

در رسانه‌های خود به تبلیغ همه چیز پرداخته‌ایم، هر ارتباطی در دنیای مدرن را ترویج کرده‌ایم اما از تبلیغ اصل و اساس ارتباطمان با خدا یعنی نماز باز مانده‌ایم.

راهکاری برای کسب حضور قلب در نماز

راهکاری برای کسب حضور قلب در نماز

در حدیثی هشداری بس جدی پیرامون حضور قلب در نماز وجود دارد ، آنجا که می‌فرماید: اگر کسی هیچ در نماز حضور قلب نداشته باشد، چنین نمازی (که به آسمان رفته) بر سر نماز گزارش سقوط می‌کند.

توبیخ و انتقاد از تاركان و كاهلان نماز

توبیخ و انتقاد از تاركان و كاهلان نماز

انسان های نادانی هستند كه از درك لذت ارتباط با خدا عاجز بوده و نه تنها در انجام آن كاهلی و سستی می كنند بلكه نمازگزاران را نیز مسخره كرده یا نهی می كنند. این گروه به شدت مورد انتقاد قرآن قرار گرفته و به عذابی سخت وعده داده شده اند.

خشوع، روح نماز و راههای حصول آن

خشوع، روح نماز و راههای حصول آن

خشوع ، روح نماز است اگر رکوع و سجود و قرائت و تسبیح را جسم نماز بدانیم ، حضور قلب و توجه درونى به حقیقت نماز و کسى که با او راز و نیاز مى کنیم روح نماز است .

دو رکعت نماز ، چاره ساز مشکلات

دو رکعت نماز ، چاره ساز مشکلات

نماز، برای رفع حوائج و گرفتاری‌های دنیا و آخرت، نمازگزار را یاری می‌رساند. در روایات داریم که اگر انسان هنگام گرفتاری شدید، دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز حاجتش را از خداوند بخواهد، پروردگار عالم حاجتش را به او عنایت می‌فرماید .

چانه زدن برای نماز !

چانه زدن برای نماز !

دقت کردید در قرآن چند رقم نماز داریم ، بعضی از نمازها ستایش شده و بعضی از نمازها مورد توبیخ…

همه فکرهایم را سر نماز میکنم!!

همه فکرهایم را سر نماز میکنم!!

روح نماز توجه به خدا است. نمازى که از این جوهره اساسى بى ‏بهره ‏باشد، کالبد بى ‏جانى است که ارزش و قیمت آن بسیار ناچیز است.

عواقب وخیم بی توجهی به نماز

عواقب وخیم بی توجهی به نماز

شکی نیست که بی اعتنایی به نماز گناهی است بزرگ. خداوند در قرآن کریم کسانی را که به نماز بی…

نمازتان را حتماً بخوانید

نمازتان را حتماً بخوانید

اگر کسی با خواندن نماز خود را در فشار روانی می‌بیند؛ توجه داشته باشد که این ظلمت‌های درونی‌اش هستند که…

چرا در نماز حواس پرت هستیم ؟

چرا در نماز حواس پرت هستیم ؟

در زندگی دنیا، اوج محبت و علاقه و دلدادگی یک شخص نسبت به دیگری را، در محبت مادر، نسبت به…


  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2
  • >