کلیپ صوتی حجاب | الزهراء


کلیپ صوتی حجاب

مقام معظم رهبری و حجاب

مقام معظم رهبری و حجاب

در این پست کلیپ صوتی بسیار زیبایی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد حجاب و زن برای علاقمندان قرار…