گریه | الزهراء


گریه

گریه …

گریه …

مادرم زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن، زمان تشیع و تدفینم گریه نکن، زمان خواندن وصیت نامه ام گریه نکن؛ فقط زمانی گریه کن که …

گریه در عزاداری … قساوت قلب

گریه در عزاداری … قساوت قلب

چرا در عزاداری اشکمان در نمی آید ؟ دلایل آن ؟ عوامل قساوت قلب ، راه رهایی از قساوت چیست؟…